Víno a čeští panovníci

Odkud se v českých zemích vzala první vinná réva se nezachovaly zaručené zprávy. Mohlo to být z jižní oblasti, z Římské říše nebo ze západní části kontinentu, kde pobývali Frankové. Faktem však je, že české vinařství a česká vína mají ve světě poměrně dobrý zvuk. Zásluhu na tom mají jednak dobré podmínky, které má naše země pro pěstování vinné révy, ale také panovníci, kteří si v minulosti místní vína oblíbili a rozvoj vinařství podporovali.

Historie vinné révy na našem území

S největší pravděpodobností (písemné záznamy se však nedochovaly) se vinná réva dostala na naše území díky římským legiím. První vinice zde, údajně, zakládali vojáci a to v oblasti Pavlovských vrchů, v jejichž jižní části se nachází město Mikulov. Podle něj je pojmenovaná i zdejší vinařská oblast.

Taktéž Keltové, jež na nějakou dobu osídlili naše území, si víno vyráběli. A po nich pak i Germáni, kteří nějakou dobu na našem území též žili.
Podle pověstí založila nejstarší vinohrady kněžna Libuše a to na přelomu devátého a desátého století nedaleko Prahy.

Zakladatelkou českého vinařství je považována kněžna Ludmila, která má zásluhu na vysazení prvního vinohradu u Mělníka. Zde se, údajně, učil vinařským činnostem i její vnuk Václav. Ten je také považován za patrona vinařů a jeho jménem je pojmenována i Svatováclavská vinice, která se rozprostírá na Pražském hradě, na jeho jižním svahu.

Velkého rozmachu se vinařství dostalo během 14. století. Zásluhu na tom mají kláštery, které přivážely různé druhy vinné révy z Německa a Francie a zakládaly pro ně vinohrady.

Čeští panovníci a vinná réva

Jak již bylo zmíněno výše, mezi prvními panovník, respektive panovnicemi, jež vinnou révu do Čech dovážejí a zakládají vinohrady, byly kněžna Libuše a kněžna Ludmila.

  • Karel IV.
    Tento panovník zakládání vinohradů nejen podporoval, ale dokonce i nařizoval a to především v okolí Prahy. Ten, kdo, dle jeho nařízení založil vinici, byl po dobu dvanácti let osvobozen od daní a dávek, které se v té době platily. Kromě toho na naše území dovezl vinnou révu z Burgundska. Tím rozšířil a vylepšil nabídku pěstované vinné révy. Má zásluhu především na pěstování odrůdy Burgundské modré. Kromě toho byly do Čech dovozeny ještě odrůdy z Rakouska a Německa.
  • Císař Rudolf II.
    Tento panovník si česká vína zamiloval natolik, že omezil dovoz vína ze zahraničí na minimální množství a přednost dával vínům českým a moravským.

Historické vinařské oblasti středověkých Čech

Nejdůležitějším a nejzásadnějším centrem byla Praha a její okolí. Druhým významným místem se později stalo město Litoměřice. Karel IV. věnoval městu rozsáhlou oblast pod Radobýlem, kde měly být založeny vinice. Do této oblasti spadá i vinařství Velké Žernoseky, jehož historie se začala psát minimálně již v 11. století.

Další oblast, kterou pro pěstování vinné révy využíval Karel IV., bylo Mělnicko, především jižní svahy města. Stráně nacházející se v okolí řeky poskytovaly dokonalé místo pro vinnou révu. O výsadbu se zasloužili i mělničtí měšťané. Produkce tamního moku byla tak kvalitní, že se dokonce dovážel i na dvůr císaře Rudolfa II.

V minulosti patřilo víno k nápojům králů. Chcete i vy si vychutnávat tento královský nápoj? Pak není nic snazšího, než zavítat na web www.sladkevino.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *